Designmönster Digitala instuderingsfrågor

2019-02-27T09:44:21Z (GMT) by Hugues Engel
Du vill att studenterna kommer förberedda till din undervisning så att de får maximal nytta av lektionerna. Du vill också förstå hur mycket de förstår av kurslitteraturen.

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar.