Designmönster: Gruppsamarbete utan insyn mellan grupperna

2019-02-25T07:22:45Z (GMT) by Ulf Olsson Hugues Engel

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med informationsstruktur i sin kurs, och framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

Det här designmönstret beskriver hur du som lärare kan organisera studentsamarbete inom grupper i Athena. Studenterna kan inte följa arbetet i andra grupper eftersom grupperna är "låsta".


Detta designmönster kan användas i relation till ett annat mönster i databasen med titeln "Gruppsamarbete" se https://doi.org/10.17045/sthlmuni.7093073.v1