Designmönster: Visa kursstrukturen i lärplattformen

<p>Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. </p><p><br></p><p>Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med informationsstruktur i sin kurs, och framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".</p><p><br></p><p>Det här designmönstret handlar om att du arbetar med hela kursens design i Athena, vad som skall ingå och när olika kursmoment skall ske. Du vill att studenterna på ett enkelt sätt skall få grepp om kursens olika moment.</p>