Deskriptiva och stipulativa definitioner i filosofiundervisning

2018-06-29T14:27:54Z (GMT) by Åsa Burman
Den animerade filmen visar på ett konkret och lättförståeligt sätt den väsentliga skillnaden mellan deskriptiva och stipulativa definitioner. Den har använts både för första terminens studenter i praktisk filosofi samt för studenter på lärarprogrammet.

Den som behöver en textad version av filmen kan ladda ner filmklippet och textfilen för att spela upp tillsammans.