Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen: Ett underlag för diskussion och planering

Rapport för planering och design kring ekosystemtjänster i stadsmiljöer.
Rapport baserad på vetenskapliga insikter kring ekosystemtjänster som främst ska användas för kommunala och regionala stadsplanerare och tjänstemän. Länkad till filmer om stadsodling och förvaltning av ekosystemtjänster i Stockholm och Berlin.
Manual for urban planning and design based on ecosystem services. Linked to films on urban gardening and management of ecosystem services.