Kvalitet och förändringsarbete i medicin- och vårdprofessionsutbildning - ett forskningsperspektiv

2017-04-26T10:11:46Z (GMT) by Klara Bolander Laksov
Denna presentation hölls för läkarprogrammets lärardag i Mars 2017. I presentationen presenterar jag forskning kring lärande, vilka lärandesituationer i (klinisk) utbildning som bidrar till lärande och hur pedagogiskt utvecklingsarbete kan organiseras i högre utbildning, baserat på egen och andras forskning.