Uppsatsskrivning och handledning – observationer och reflektioner om resurser, behov och möjligheter

2019-02-08T07:44:56Z (GMT) by Hans Färnlöf
Rapporten redovisar resultat från projektet IKT-baserad uppsatshandledning. Utifrån en enkät bland fransklärararna vid Romanska & klassiska institutionen vid Stockholms universitet identifieras och diskuteras olika former av resurser för handledning, Därefter gås igenom universitetets gemensamma resurser framställda av Biblioteket och Språk- och studieverkstaden samt ett urval centrala applikationer (i synnerhet användning av Zoom). Argumenteras för en ökad användning av IKT-baserade resurser samt föreslås ökat samråd och pedagogisk reflektion kring framställning av universitetsgemensamt pedagogiskt material.