Vad är akademiskt lärarskap?

2019-02-19T10:26:06Z (GMT) by Klara Bolander Laksov
Detta var en presentation som jag höll den 19 februari 2019 på Sophiahemmet för att inspirera till diskussioner om hur det akademiska lärarskapet kan integreras och stimuleras bland undervisande personal.