Stockholm University
Browse
humorfranska.pdf (2.51 MB)

L'humour peut-il être enseigné?

Download (2.51 MB)
conference contribution
posted on 2023-03-21, 09:28 authored by Christophe PrematChristophe Premat

Finns det en typiskt fransk humor? Var går gränserna mellan satir och förnedring? Hur lär man sig vara rolig på ett främmande språk? Och varför var Pippi Långstrump inte särskilt rolig på franska?  I mars varje år firas franskan som språk över hela världen av organisationer för kultur, utbildning och politik. I 2023 var temat för firandet i Sverige "Humor".  "L'humour peut-il être enseigné?" hölls på franska inom ramen för frankofonidagen.


Is there a particularly French sense of humor? Where is the line between satire and humiliation? How do you learn to be funny in a foreign language? And why was Pippi Långstrump not very funny in French? Every year in March, French language is celebrated worldwide by cultural, educational and diplomatic organizations. In 2023, the main topic of celebration in Sweden was "Humor". The presentation "L'humour peut-il être enseigné?" was held in French as part of Francophonie day.

History

Original title

L'humour peut-il être enseigné?

Original language

  • French

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

  • public

access_condition

  • PUBLIC