Stockholm University
Browse
proustpresentation1juni2024revideradversion.pdf (942.58 kB)

Marcel Prousts förhållande till judendomen

Download (942.58 kB)
conference contribution
posted on 2024-06-03, 07:14 authored by Christophe PrematChristophe Premat

Denna presentation är baserad på en föreläsning som hölls vid Marcel Proust-sällskapet i Stockholm den 1 juni 2024. Syftet med denna presentation är att visa hur Proust i sitt verk njuter av att blanda och nysta upp komplementära kulturella universum. I På spaning efter den tid som flytt präglas arvet av katedralerna som i bakgrunden även avslöjar judendomen. I en kontext präglad av stark antisemitism (Dreyfusaffären) beskriver berättaren hur detta arv är dolt och ibland framträder vid oväntade tillfällen. På spaning efter den tid som flytt är ett kliniskt arbete om passioner, avvisanden och vardagliga hat som skickligt nystas upp av berättaren. Och om relationen till judendomen inte gick via denna humor och distans till koderna?

History

Original language

 • Swedish

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Stockholm University

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC