Lararkonferens2020_2020-11-19_Orsaker till avhopp fran sprakstudier.pptx (1.6 MB)

Orsaker till avhopp från språkstudier (med fokus på de förberedande kurserna vid Romanska och klassiska institutionen)

Download (1.6 MB)
conference contribution
posted on 26.11.2020, 12:57 by Hugues Engel
Föredraget "Orsaker till avhopp från språkstudier (med fokus på de förberedande kurserna vid Romanska och klassiska institutionen)" hölls vid Stockholms universitets lärarkonferens 2020.

Den enkät som studien grundar sig på kan hittas här: https://doi.org/10.17045/sthlmuni.13264739

History

Original language

Swedish

Audience level

  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Språk och litteratur
  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

Licence

Exports