1/1
2 files

Anonyma data från två undersökningar av svenska gymnasieelevers attityder till källhantering (2019 och 2020)

dataset
posted on 2022-12-07, 20:58 authored by Christophe PrematChristophe Premat

Det är en deponering av två anonyma undersökningar från 2019 och 2020 bland svenska gymnasieelever om deras inställning och praxis gentemot källhantering. Inga personuppgifter samlades in eftersom gymnasieelever kunde ange sina svar direkt från en länk som tillhandahålls.

Funding

Centrum för universitetslärarutbildning

History

Original language

Swedish

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

public

access_condition

PUBLIC