Stockholm University
Browse
1/1
2 files

Anonyma data från två undersökningar av svenska gymnasieelevers attityder till källhantering (2019 och 2020)

dataset
posted on 2022-12-07, 20:58 authored by Christophe PrematChristophe Premat

Det är en deponering av två anonyma undersökningar från 2019 och 2020 bland svenska gymnasieelever om deras inställning och praxis gentemot källhantering. Inga personuppgifter samlades in eftersom gymnasieelever kunde ange sina svar direkt från en länk som tillhandahålls.

Funding

Centrum för universitetslärarutbildning

History

Original language

 • Swedish

Associated Publication

Premat, C. Engaging upper secondary school pupils with integrity and source criticism. International Journal for Educational Integrity 19, 5 (2023). https://doi.org/10.1007/s40979-023-00127-2

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Stockholm University

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC