1/1
3 files

Föränderliga behov av forskningskommunikation. Öppen tillgång till tidskrifter då och nu

dataset
posted on 18.04.2018, 13:50 by Sofie Wennström
This presentation was held at a meeting at the National Library of Sweden, Stockholm, Sweden, on March 6 2018, as a part of the ongoing work with a study to investigate the need for a national infrastructure for academic journals in Sweden. Detailed description will follow in Swedish below.

Den här presentationen hölls den 6 mars 2018 på Kungliga Biblioteket i Stockholm som en del av den pågående utredningen för ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång enligt direktiv som publicerats här: http://openaccess.blogg.kb.se/samordningsuppdrag/utredningsgrupper/.

Inbjudna till mötet var vetenskapliga redaktörer och förlag aktiva i Sverige under 2017–2018. De som deltog fick under mötet möjlighet att komma med synpunkter och förslag till hur en nationell infrastruktur för vetenskapliga tidskrifter skulle kunna se ut eller vilka av tidskrifternas och redaktörernas behov utredningen behöver ta hänsyn till.

Presentationen syftade till att ge en inramning för vad vi menar med öppen tillgång till tidskrifter, och att beskriva vilka förutsättningar som finns för vetenskaplig kommunikation i Sverige och internationellt som finns idag.

Filsamlingen innehåller presentationsfilen i pptx-format, en pdf med bilderna från presentationen samt en pdf med det pratmanus som skrevs inför tillfället.

History

Exports