1/1
4 files

Interkulturella relationer under vistelsen utomlands

dataset
posted on 20.08.2021, 07:40 by Christophe PrematChristophe Premat
Det handlar om en presentation som genomfördes den 28 maj 2021 i ramen av Universitets- och högskolerådet (Ettårsprogrammen 2020-2021) för att kommentera flera enkäter som gjordes mellan 2018 och 2020.

Funding

Romling project SU-165-0030-18 2.1.1 (Romance linguistics)

History

Original title

The Praxis of Cultural Narratives in International Mobility

Original language

English

Associated Publication

Premat, C. (2021). The Praxis of Cultural Narratives in International Mobility. Handbook of Research on Narrative Interactions, pp.121-139, DOI: ⟨10.4018/978-1-7998-4903-2.ch008⟩

Audience level

  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Språk och litteratur
  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics