Utvecklingsprogram för kollegialt lärande – Samundervisning med utvärdering och kollegiala samtal

Här presenteras arbetsmaterialet till ett utvecklingsprogram för kollegialt lärande med särskilda mallar för samundervisning, utvärdering och kollegiala samtal.

Materialet är framtaget och utprövat i ett stort lärarlag under ett år vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Vår erfarenhet är att om man arbetar med förhållandevis enkla mallar så blir samundervisningen mer strukturerad både i fråga om förberedelse och om uppföljning. Dessutom blir det ofta lättare att ge konstruktiv kritik när man har mallar att utgå från i utvärderingssituationen.

Detta material för samundervisning ingår som en av tre delar i ett utvecklingsprogram för kollegialt lärande som består av auskultationer, samundervisning och kollegiala samtal. För den del som gäller auskultationer med återkoppling och kollegiala samtal finns utförlig beskrivning av genomförandet, presentation av några resultat samt själva arbetsmaterialet i publikationerna nedan.