1/1
2 files

Adding and using learning outcomes in Athena

educational resource
posted on 05.04.2019, 14:18 by Cormac Mc Grath, Sofie Wennström, Ulf Olsson, Ola Knutsson, Hugues Engel
How to add and use learning outcomes in Athena. This pattern addresses how learning outcomes are added in Athena and used as a pedagogical tool in instructional design in Athena.

This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at developing educational practice for university teachers who work with learning management platforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions.

Detta mönster tar upp hur lärandemål läggs till i Athena och används som pedagogiskt verktyg i instruktionsdesign i Athena.

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med kursdesign, framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

History

Original language

English

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports