DesignPattern_DigitalDiskussionKlassrummet_Jorunn Nilsson.pdf (103.92 kB)

Designmönster - Använda digitala diskussionsforum i klassrummet

Download (103.92 kB)
educational resource
posted on 14.06.2019, 09:38 by Jorunn Nilsson
Det här dokumentet beskriver hur en lärare kan arbeta med blandade lärmiljöer, dvs. integrera digital teknik med traditionell klassrumsmiljö, för undervisning på universitetsnivå.

Innehållet är ett designmönster som skapats under en workshop i regi av Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Detta ingår i ett projekt som syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med digitala lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med kursdesign, framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

This design pattern is created during a workshop hosted by the Centre for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The method is created to collect good teaching practices. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions. This design pattern is a proposal how a teacher can work with course design, especially in Stockholm University learning platform "Athena".

History

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports