Designmönster Arbete i grupp utan insyn.pdf (73.38 kB)

Designmönster: Gruppsamarbete utan insyn mellan grupperna

Download (73.38 kB)
educational resource
posted on 25.02.2019, 07:22 by Ulf Olsson, Hugues Engel

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med informationsstruktur i sin kurs, och framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

Det här designmönstret beskriver hur du som lärare kan organisera studentsamarbete inom grupper i Athena. Studenterna kan inte följa arbetet i andra grupper eftersom grupperna är "låsta".


Detta designmönster kan användas i relation till ett annat mönster i databasen med titeln "Gruppsamarbete" se https://doi.org/10.17045/sthlmuni.7093073.v1

Funding

Centrum för Universitetslärarutbildning, CeUL, Stockholms universitet

History

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports

Designmönster | Design Patterns

Licence

Exports