1/1
2 files

Designmönster: Optimera informationsflödet i kursen

educational resource
posted on 05.04.2019, 14:15 by Sofie Wennström
Det här designmönstret avser att visa hur läraren kan hantera problemet med att studenter har svårt att navigera i kursens struktur och behöver hjälp att hålla reda på uppgifter, aktiviteter och lärandemål.

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med kursdesign, framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena".

Det här designmönstret kan användas tillsammans med ett annat som heter "Visa kursstrukturen i lärplattformen", skrivet av Ola Knutsson. Se: https://doi.org/10.17045/sthlmuni.6702296.v1

This design pattern addresses problems for students to navigate the course course structure and helping them to stay up-to-date with assignments and tasks and to hand them in on time.

This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at developing educational practice for university teachers who work with learning management platforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions. This design pattern is a proposal how a teacher can work with course design, especially in Stockholm University learning platform "Athena".
This design pattern is related to the pattern "Visa kursstrukturen i lärplattformen", written by Ola Knutsson. See: https://doi.org/10.17045/sthlmuni.6702296.v2

History

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports