Designmönster Uppföljning av studentaktivitet.pdf (87.48 kB)

Designmönster Uppföljning av studentaktivitet

Download (87.48 kB)
educational resource
posted on 23.02.2019, 12:24 by Hugues Engel
Följ upp dina studenters aktivitet och framsteg i Athena-plattformen.

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar.

History

Original language

Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports