1/1
2 files

Designmönster: Visa kursstrukturen i lärplattformen

educational resource
posted on 18.06.2019, 12:31 by Ola Knutsson, Cormac Mc Grath, Ulf Olsson, Hugues Engel, Sofie Wennström

Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet.Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar. Det här designmönstret är ett förslag hur en lärare kan arbeta med informationsstruktur i sin kurs, och framförallt i den lärplattform som Stockholms universitet, kallad "Athena". Det här designmönstret handlar om att du arbetar med hela kursens design i Athena, vad som skall ingå och när olika kursmoment skall ske. Du vill att studenterna på ett enkelt sätt skall få grepp om kursens olika moment.


Denna lösning kan användas tillsammans med ett annat mönster som heter "Ta makten över informationsflödet i kursen" av Sofie Wennström, se https://doi.org/10.17045/sthlmuni.7017056.v1


This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at developing educational practice for university teachers who work with learning management platforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions. This design pattern is a proposal how a teacher can work with course design, especially in Stockholm University learning platform “Athena".


This design pattern concerns how you could work with the overall design of a course in Athena, what learning activities to include, and in what chronological order. You want the students to get an immediate understanding on what the course is about.


The use of Overview in Athena, and how Plans will appear in it for students, are described in the design pattern “Expedite Student Queries”.

Funding

Centrum för Universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

History

Original language

Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Licence

Exports