DesignPattern_OmvandHandledning_20210221CPremat.pdf (95.66 kB)

Designmönster om omvänd handledning (Flipped supervision)

Download (95.66 kB)
educational resource
posted on 26.03.2021, 15:02 by Christophe Premat
Detta är ett designmönster som handlar om "omvänd handledning" med hjälp av lärplattformen Athena (itsLearning) som används på Stockholms universitet. Tanken är att göra det lättare att arbeta med uppföljning och olika versioner av uppsatsen tillsammans med studenten. Samarbetet är inte alltid synkroniserat, men kan underlättas om läraren skapar en sida i Athena där studenterna får ett varsitt sk. "planeringsområde". Det gör att det går lättare att administrera och att både studenten och handledaren kan förbereda sig bättre inför varje möte eller återkopplingstillfälle. Detta förfarande ger också mer tid och struktur för reflektioner om skrivarbetet under tiden uppsatsen växer fram.


This is a design pattern about flipped supervision with the help of itslearning (Athena at Stockholm University). The idea is to facilitate the follow-up, the discussion of the drafts with the student. The exchanges are not always synchronized and it could be good to have a page in itslearning for flipped supervision with a possibility to create a planning for each student registered in the course. The student has a better control on the planning and the sessions with the supervisor are much efficient as he/she has time to reflect on the development of the paper.

Funding

CeUL (Centrum för universitetslärarutbildning)

History

Original language

Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

Licence

Exports

Designmönster | Design Patterns

Licence

Exports