Diskursbegrepp2019.pdf (7.74 MB)

Diskursbegreppet och kritisk analys

Download (7.74 MB)
educational resource
posted on 09.10.2019, 14:40 by Christophe Premat
Presentationen genomfördes i ramen av en doktorandkurs på Humanistiska Fakulteten på Stockholms universitet.
Kursen handlar om en introduktion till språkvetenskaplig diskursanalys. Idén är att visa hur man kopplar en språkvetenskaplig analys till en diskursanalys. Ordet "diskurs" kan låta abstrakt men ofta kan man kategorisera en diskurs med hjälp av språkliga uttryck. Det är det Michel Foucault och Norman Fairclough gör för att beskriva en diskursiv formation.

History

Original language

Swedish

Audience level

  • Forskarnivå
  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Språk och litteratur

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat