ekosystemtjanster_slutversion_lowres.pdf (43.95 MB)

Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen: Ett underlag för diskussion och planering

Download (43.95 MB)
educational resource
posted on 09.07.2019, 09:23 by Johan Colding, Lars Marcus, Stephan Barthel, Erik Andersson, Åsa Gren, Sara Borgström
Rapport för planering och design kring ekosystemtjänster i stadsmiljöer.
Rapport baserad på vetenskapliga insikter kring ekosystemtjänster som främst ska användas för kommunala och regionala stadsplanerare och tjänstemän. Länkad till filmer om stadsodling och förvaltning av ekosystemtjänster i Stockholm och Berlin.
Manual for urban planning and design based on ecosystem services. Linked to films on urban gardening and management of ecosystem services.

Funding

Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, Stockholms Läns Landsting

History

Original title

Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen: Ett underlag för diskussion och planering

Original language

Swedish

Audience level

  • Kandidatnivå
  • Magisternivå
  • Forskarnivå
  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Geovetenskap och miljövetenskap
  • Biologi

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat

Licence

Exports