Enkat_Upplevelse av studier_Romanska och klassiska institutionen_februari 2020.pdf (708.4 kB)

Enkät om upplevelse av studier

Download (708.4 kB)
educational resource
posted on 26.11.2020, 12:57 by Hugues Engel
Enkäten har använts vid Romanska och klassiska institutionen (Stockholms universitet) för att undersöka sambandet mellan språkstudenternas upplevelse av sina studier och deras benägenhet att avsluta studierna. Syftet med enkäten är att bättre förstå de faktorer som leder till språkstudenternas avhopp / akademiska framgång.

Enkäten är en översättning till svenska av en enkät som användes i en tidigare studie om avhopp (Willcoxson, Cotter & Joy 2011). Den har anpassats till den svenska kontexten. Några frågor inspirerade av en annan studie om avhopp (Zając & Komendant-Brodowska 2018) har också lagts till. Översättningen och anpassningarna har gjorts av studierektorsgruppen vid Romanska och klassiska institutionen.

Enkäten:
- är inte specifik för språkstudier
- är baserad på Tinto & Pussers (2006) "model of institutional action for student success"
- fokuserar främst på aspekter som en institution kan påverka.

Enkätens preliminära resultat presenterades vid Stockholms universitets lärarkonferens 2020. Presentationen kan hittas här: https://doi.org/10.17045/sthlmuni.13264748

Referenser:

Tinto, V. & Pusser, B. (2006). “Moving from theory to action: Building a model of institutional action for student success”. National Postsecondary Education Cooperative, 1-51. https://nces.ed.gov/npec/pdf/Tinto_Pusser_Report.pdf

Willcoxson, L., Cotter, J. & Joy, S. (2011). “Beyond the first-year experience: the impact on attrition of student experiences throughout undergraduate degree studies in six diverse universities”. Studies in Higher Education 36(3), 331–352. https://doi.org/10.1080/03075070903581533

Zając, T. & Komendant-Brodowska, A. (2018). “Premeditated, dismissed and disenchanted: higher education dropouts in Poland”. Tertiary Education and Management, 25, 1–16. https://doi.org/10.1007/s11233-018-09010-z

History

Original language

Swedish

Audience level

  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Språk och litteratur
  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

Licence

Exports

Stockholm University Open Educational Resources | Stockholms universitets Öppna Pedagogiska Resurser

Licence

Exports