Designpattern_Fortlopande_samarbete_mellan_larare_i_samma_kurs.pdf (67.45 kB)

Designmönster: Fortlöpande samarbete mellan lärare i samma kurs

Download (67.45 kB)
educational resource
posted on 19.06.2019, 11:32 by Ulf Olsson, Ola Knutsson
Det här är ett designmönster som skapats i ett utvecklingsprojekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet.Projektet syftar till att utveckla pedagogiska praktiker för universitetslärare som arbetar med lärplattformar för att planera och organisera sin undervisning. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar.

Det här designmönstret handlar om när flera lärare är involverade i en kurs uppstår ofta behov att kommentera händelser, material som är relevant för pågående kurs eller som kom ihåg till nästa kursomgång.

This is a design pattern created in conjunction with a development project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. The project aims at developing educational practice for university teachers who work with learning management platforms enabling them to plan and organize their teaching. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions.

Funding

Centrum för Universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

History

Original title

Designmönster: Fortlöpande samarbete mellan lärare i samma kurs

Original language

Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Väl testat | Well tested

Licence

Exports