Myterochsymboler.pdf (7.2 MB)
Download file

Myter och symboler - Det nordliga i litteraturen

Download (7.2 MB)
educational resource
posted on 26.09.2022, 14:21 authored by Christophe PrematChristophe Premat

Presentationen är en del av kursen "Det nordliga i litteraturen: föreställningar, förväntningar och förhandlingar" som ges på avancerad nivå och på forskarnivå på Stockholms universitet.

  

Kursens syfte är att undersöka hur föreställningar om det nordliga framträder och konstrueras i mötet mellan de romanska och de skandinaviska kulturerna. Genom att studera framför allt svenska översättningar samt reception av litteratur och kultur från främst de romanska språkområdena, får studenterna öva på att känna igen och analysera de nordliga föreställningar, förväntningar och förhandlingar som uppstår när litteratur och kultur från romanska och andra språkområden samspelar med och förmedlas till en svensk publik. Kursen syftar även till att ge förståelse för hur andra kulturer kan vara identitetsskapande for Norden. Kursen utgår ifrån översättnings- och receptionsteorier samt teoretiska begrepp såsom nordicitet och borealism och hämtar metodologisk inspiration från områden såsom narratologi, imagologi och postkolonialism. Olika typer av material studeras, till exempel läroböcker, översättningar, paratext, författarpresentationer samt litteraturrecensioner och artiklar i dagspress och tidskrifter, bloggar samt litteraturprogram i radio och tv.


 

I denna presentation handlar det om att fokusera på myter och symboler om norden ur ett semiologiskt perspektiv inspirerat av Roland Barthes arbete. Vilka är de mytologiska berättelserna om norr i norr? Hur kan man analysera dem? 

History

Original title

Myter och symboler - Det nordliga i litteraturen

Original language

Swedish

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics

access_level

public

access_condition

PUBLIC