designmonsterPrematpreparatoryreading2021.pdf (77.54 kB)
Download file

Reinforcing preparatory readings of the course literature

Download (77.54 kB)
educational resource
posted on 05.10.2021, 11:46 by Christophe PrematChristophe Premat
Kan du aktivera dina studenter innan lektionen startar? Hur kan du försäkra dig att dina studenter har läst vad som krävs för seminariet? Det finns möjligheter att skapa diskussionsforum där studenter arbetar i förväg. På så sätt kan du fokusera på det viktigaste under lektionen och förbättra kvalitén. Studenter ansvarar mer för att läsa kurslitteraturen innan lektionen eftersom de har fått möjlighet att diskutera, förstå och analysera de texterna.
Designmönster är en anpassad metod för att hitta lösningar och förstärka den pedagogiska utvecklingen.

History

Original title

Att förstärka förberedande läsningar av kurslitteraturen

Original language

Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics