Designmonster_narvarotest-Storr2021.pdf (78.44 kB)
Download file

Ta närvaro via ett test i Athena

Download (78.44 kB)
educational resource
posted on 20.01.2022, 14:55 by Christine StorrChristine Storr
Det här är ett designmönster som skapats inom ett pedagogisk ambassadörs projekt på Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet. Designmönster är en etablerad metod för att kartlägga bl.a. pedagogiska problem och erbjuda förslag till lösningar.

Det här designmönstret handlar om ett alternativt sätt att ta aktiv närvaro på en lektion.

This is a design pattern created in conjunction with a project at the Center for the Advancement of University Teaching at Stockholm University. Design patterns are an established method of identifying and mapping educational problems in order to offer solutions.

History

Original title

Godkänn aktiv närvaro via ett test i itslearning (Athena)

Original language

Swedish

Mönstrets mognadsgrad | Pattern maturity

  • Testat | Tested

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

220 Juridiska institutionen | Department of Law

access_level

public

access_details/access_condition

http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC