Utvecklingsprogram_kollegialt_larande_Auskultation_2019.pdf (1.1 MB)

Utvecklingsprogram för kollegialt lärande – Auskultation med återkoppling och kollegiala samtal

Download (1.1 MB)
educational resource
posted on 28.08.2019, 13:29 by Eva Nobel, Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg
Här presenteras arbetsmaterialet till ett utvecklingsprogram för kollegialt lärande med särskilda mallar för auskultation, återkoppling och kollegiala samtal.

Materialet är framtaget och utprövat i ett stort lärarlag under ett år vid Institutionen för svenska och flerspråkighet på Stockholms universitet. Vår erfarenhet är att om man arbetar med förhållandevis enkla mallar blir auskultationerna mer strukturerade både i fråga om förberedelse och om uppföljning. Dessutom blir det ofta lättare att ge konstruktiv kritik när man har mallar att utgå från i återkopplingssituationen.

För en utförlig beskrivning av utvecklingsprogrammet och resultaten av det se: Wennerberg, J., Blomström, V., & Nobel, E. (2019). Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap. Högre Utbildning, 9(1), 78-84. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1515

History

Original language

Swedish

Associated Publication

Wennerberg, J., Blomström, V., & Nobel, E. (2019). Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att utveckla ett akademiskt lärarskap. Högre Utbildning, 9(1), 78- 84. https://doi.org/10.23865/hu.v9.1515

Audience level

  • Universitetslärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat

Exports