1/1
2 files

Vad är kunskap?

media
posted on 29.06.2018, 14:12 by Åsa Burman
I den animerade filmen diskuteras kunskapsbegreppet utifrån den klassiska definitionen av kunskap som sann, rättfärdigad, trosuppfattning (true, justified, belief). Vi går igenom dessa tre villkor med hjälp av ett konkret exempel som handlar om ett faktiskt sakförhållande. Studenten uppmanas i slutet av filmen att fundera över om vi även kan ha kunskap om värderingar (i kontrast till faktiska sakförhållanden).

Filmen har använts för första-termins-studenter i praktisk filosofi samt på lärarprogrammet i en kurs som behandlar just kunskapsteori och vetenskapsteori.

Den som behöver en textad version av filmen kan ladda ner filmklippet och textfilen för att spela upp tillsammans.

Funding

Stockholm University Vice-Chancellor's office

History

Original language

Swedish

Audience level

  • Grundnivå I
  • Praktiserande lärare

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Filosofi, etik och religion

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Grundlärarprogrammet
  • Ämneslärarprogrammet
  • Yrkeslärarprogrammet
  • Speciallärarprogrammet
  • Förskollärarprogrammet
  • Annat

Licence

Exports