Stockholm University
Browse
SRRD_2021_07.pdf (11.89 MB)

A Swedish Generations and Gender Survey 2021: Familjer och vardagsliv i Sverige och Europa

Download (11.89 MB)

This report provides the full questionnaires in Swedish language and English translation for the Swedish Generations and Gender Survey (GGS) of 2021. The Swedish GGS is part of an international data infrastructure, the Generations and Gender Programme (GGP). The infrastructure includes a register-linked survey of adults to which a contextual database is matched. The Swedish Generations and Gender Survey is carried out by means of an online (or postal option) questionnaire during spring 2021. Some data are collected through population registers. A target population of 30,000 individuals aged 18-59 years have received invitations to participate in the survey. An additional target population of 20,000 foreign-born women and men adds to the sample. The field work is carried out by Statistics Sweden. Data from the Swedish GGS will be available through the Generations and Gender Programme website at the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute: https://www.ggp-i.org/.


Rapporten redovisar de fullständiga originalenkäterna från den svenska Generations and Gender Survey – Familjer och vardagsliv i Sverige och Europa. Enkätundersökningen genomförs genom online- eller brevenkäter under våren 2021. En del data hämtas från befolkningsregister. En målpopulation om 30.000 individer i åldrarna 18-59 år har bjudits in att delta i undersökningen. Ett ytterligare urval riktar sig till 20.000 utrikesfödda kvinnor och män i samma åldrar. Fältarbetet genomförs av Statistiska centralbyrån. Anonymiserade data från den svenska GGS-undersökningen kommer att finnas tillgängliga för forskning via hemsidan av “the Generations and Gender Programme” hos Nederländernas interdisciplinära demografiska institut (NIDI): http://www.ggp-i.org.Funding

Riksbankens Jubileumsfond, grant In19-0584:1

History

ISSN

2002-617X

Original title

A Swedish Generations and Gender Survey 2021: Familjer och vardagsliv i Sverige och Europa

Original language

  • Swedish

Publication date

2021-03-24

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology