Stockholm University
Browse
SRRD_50.pdf (890.88 kB)

En simuleringsstudie av fördelningen till likelihoodkvottestet för en intensitetsmodell med få observationer

Download (890.88 kB)
preprint
posted on 2021-03-05, 11:26 authored by Britta Hoem
Chi-tvåfördelningen är en approximation av testobservatorns egentliga fördelning. En central fråga är naturligtvis hur god approximationen är. Syftet med detta notat är att ge något av svaret. Genom simuleringsstudier har jag skattat testobservatorns fördelning i fem olika situationer. Huvudresultatet är att testobservatorn i samtliga av mina fem tillfällen bar både en högre förväntan och en högre standardavvikelse än den aktuella chi-tvåfördelningen, men att avvikelserna inte är så stora som vi på förhand nog hade trott, och heller inte så stora att de avskräcker oss från vidare användning av testobservatorn i arbetet med att finna den "bästa" modellen i våra analyser.

Funding

Center for Demography and Ecology vid University of Wisconsin, Madison

National Institute of Child Health and Human Development Center, Grant No. HD 05876

William and Flora Hewlett Foundation

History

ISSN

2002-617X

Original title

En simuleringsstudie av fördelningen till likelihoodkvottestet för en intensitetsmodell med få observationer

Original language

  • Swedish

Publication date

1988-12-01

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology