Stockholm University
Browse
SRRD_92.pdf (1012.23 kB)

Giftermålsutvecklingen i Sverige 1971-1993

Download (1012.23 kB)
preprint
posted on 2021-07-02, 08:51 authored by Gunnar AnderssonGunnar Andersson
Kalenderårsindex över giftermålsutvecklingen för svenska kvinnor presenteras här. Giftermålsbenägenheten sjönk kraftigt i Sverige under 1970-talet och därefter har den fortsatt att sjunka även under första halvan av 1980-talet och under början av 1990-talet. Nedgången i giftermålsrisker beror främst på en nedgång i giftermålsbenägenheten för ej tidigare gifta kvinnor utan barn. Den nedåtgående trenden för kvinnor med barn samt för frånskilda kvinnor har inte varit lika kraftig. Ett markant, men endast tillfälligt, brott i den svenska giftermålsutvecklingen skedde under 1989, då antalet ingångna äktenskap ökade drastiskt p g a ändringar i lagstiftningen rörande reglerna för änkepension.

Funding

Stockholm University

History

ISSN

2002-617X

Original title

Giftermålsutvecklingen i Sverige 1971-1993

Original language

  • Swedish

Publication date

1995-01-02

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology