Stockholm University
Browse
SRRD_38.pdf (1.2 MB)

Graviditetens betydelse för barnlösa svenska kvinnors civilståndsändringar

Download (1.2 MB)
preprint
posted on 2021-02-05, 18:31 authored by Britta Hoem
Inom projektet "Kvinnors livsfaser" har vi i olika sammanhang studerat ingången av det första parförhållandet och de barnlösa samboende kvinnornas giftermålsmönster. Det nya i den här rapporten jämfört med tidigare analyser är att vi nu har tagit med uppgifter om huruvida en kvinna är gravida eller ej i varje undersökningsmånad. Huvudresultaten är inte överraskande. En graviditet ökar i hög grad både den ensamstående kvinnans sammanflyttningsintensiteter och den samboende barnlösa kvinnans benägenhet att gifta sig.
Andelen som har blivit gravida medan de fortfarande levt som ensamstående, har minskat kraftigt över kohorterna. Speciellt har kvinnor födda under 1950-talet haft låga andelar gravida jämfört med dem som var födda under perioden 1936-50. Bland de ensamstående gravida kvinnorna var det endast åldern som hade signifikant betydelse för benägenheten att flytta samman med en man. Andelen som har blivit gravida, har varierat över kohorterna, mellan kvinnor med olika social bakgrund och mellan kvinnor med olika sysselsättning. Dessa faktorer har dock ingen signifikant betydelse för den gravida kvinnans beteende. När en graviditet väl blivit ett faktum är det bara den ensamstående kvinnans uppnådda ålder som har betytt något för hennes benägenhet att flytta samman med mannen. Sammanflyttningsintensiteterna är relativt låga för de yngsta gravida kvinnorna, men därefter stiger de till en förhållandevis konstant hägre nivå för kvinnor över 19 års ålder.
De ovan redovisade resultaten visar att det är mycket viktigt att ta med uppgifter om huruvida kvinnan är gravid eller inte vid studier av civilståndsbyten. Faktorn är inte bara mycket betydelsefull för kvinnans beteende, utan olikheter i andelen gravida bland kvinnor med t.ex. olika sysselsättning eller olika social bakgrund kan annars också riskera att ge ofullständiga resultat.

Funding

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Riksbankens Jubileumsfond

Delegationen för social forskning

History

ISSN

2002-617X

Original title

Graviditetens betydelse för barnlösa svenska kvinnors civilståndsändringar

Original language

  • Swedish

Publication date

1987-05-01

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 310 Sociologiska institutionen | Department of Sociology