ParafraseringsprakinlarningPremat.pdf (272.47 kB)

Parafrasering och språkinlärning

Download (272.47 kB)
preprint
posted on 12.04.2019, 09:26 by Christophe Premat

Att ta en kurs i ett främmande språk på universitetet innebär inte bara att man ska lära sig ett främmande språk, det finns också en akademisk förväntning som är ibland svårt att begripa för studenter. Huvudproblemet för dem blir att kunna kombinera språkinlärningen med en akademisk standard. Vilka strategier ska läraren utveckla så att båda dimensioner harmoniseras på ett effektivt sätt? Studenter har svårt att skilja information i olika främmande språk för att bygga en egen text. Rapporten fokuserar på hur man kan hjälpa studenter att hämta referenser, exempel och skrivmönster från nätet för att bygga en egen vetenskaplig text. Den baseras på språkinlärningen för studenter som har läst en termin i franska med en analys av kursplaner och kursbeskrivningar och ett praktiskt moment som var ett metodseminarium där studenter hjälptes att skriva en uppsats i akademisk franska. Det akademiska skrivandet kan inte vara bara uppsatsskrivandet, det finns procedurer som kan förstärkas redan från början. Studenterna kan träna skriva inom att anteckna, transkribera och sammanfatta så att progressionen mätts både i franska och i det akademiska skrivandet. Presentationen slutar med en rekommendation om hur man kan dela ut progressionen i fyra faser som kombinerar språkinlärningen och det akademiska skrivandet.


Funding

Humanistiska fakulteten (Stockholms universitet, 2016)

History

Original language

Swedish