TLHE Rapport Färnlöf 20191.pdf (1.41 MB)

Uppsatsskrivning och handledning – observationer och reflektioner om resurser, behov och möjligheter

Download (1.41 MB)
preprint
posted on 08.02.2019, 07:44 by Hans Färnlöf
Rapporten redovisar resultat från projektet IKT-baserad uppsatshandledning. Utifrån en enkät bland fransklärararna vid Romanska & klassiska institutionen vid Stockholms universitet identifieras och diskuteras olika former av resurser för handledning, Därefter gås igenom universitetets gemensamma resurser framställda av Biblioteket och Språk- och studieverkstaden samt ett urval centrala applikationer (i synnerhet användning av Zoom). Argumenteras för en ökad användning av IKT-baserade resurser samt föreslås ökat samråd och pedagogisk reflektion kring framställning av universitetsgemensamt pedagogiskt material.

Funding

Stockholms universitet

History

ISSN

2003-1688

Licence

Exports