TLHE_Rapport_Hagstsromer_2019_4.pdf (1.4 MB)

Utveckling och bedömning av muntlig kommunikation i finansiell ekonomi

Download (1.4 MB)
preprint
posted on 13.04.2019, 10:02 by Björn Hagströmer
Denna uppsats beskriver ett projekt för att utveckla och bedöma kompetens inom muntlig kommunikation för universitetsstudenter i finansiell ekonomi. Muntlig kommunikations-kompetens efterfrågas av arbetsmarknaden och speglas i programmålen, men utvecklingen av dylik kompetens i de enskilda kurserna är oklar. I linje med akademiska studier av utveckling av muntlig kompetens aktiveras studenterna muntligen i smågruppsdiskussioner av akademiska artiklar, med uppföljning i helklass och i tvärgrupper. Bedömning av prestationerna sker i termer av kunskaper, aktivitet, och djup i diskussionen. Resultaten visar att det muntliga momentet berikar studenternas inlärning och utvecklar deras muntliga kommunikationskompetens. Vidare påvisas att examination av muntlig kommunikations-kompetens är positivt korrelerad med ämneskunskaper, men att den också innefattar mer generiska aspekter som inte fångas upp vid enbart skriftlig examination.

History

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Licence

Exports