Wikipediaplagiering26mars2020.pdf (2.22 MB)

Hur kan vi undvika att våra studenter plagierar Wikipedia?

Download (2.22 MB)
presentation
posted on 18.03.2020, 11:29 by Christophe Premat
Det här är en presentation från ett föredrag vid Lärarkonferensen på Stockholms universitet (26 mars 2020).

Det är väldigt vanligt att vissa studenter hamnar nära plagiering när de gör uppgifter, de kan lätt kopiera/klistra in innehåll från källor utan att kunna analysera dem (Pecorari, 2015). Det är väldigt viktigt för lärarna att hjälpa studenterna att undvika icke-akademiska vanor (Krathwohl, 2002). Med andra ord handlar det om att förstärka en anpassad inlärningsstrategi (Chankova, 2017). Det första steget i det akademiska livet kan vara att citera alla källor på rätt sätt och att reflektera över sidor som ger information som Wikipedia (Blikstad-Balas, 2016). Ska alla lärare ignorera Wikipedia-källor som berör kursen eller ska de välja de relevanta sidorna som kan stödja inlärningen?

Presentationen kommer att analysera resultatet av ett experiment som genomfördes i några kurser i franska under 2018. Studenterna fick använda flera Wikipedia-källor och svara på en enkät som innehöll frågor om lärandet. De flesta erkände att de tittade ganska ofta på Wikipedia men att de skulle aldrig våga citera en Wikipedia-sida i en akademisk kontext. Resultatet visar tydligt att det finns en kognitiv dissonans mellan inställningen och praxisen hos studenter. Det är där läraren skulle kunna hjälpa dem att variera källor och citera alla källor som har använts och som har påverkat slutproduktionen av en uppgift.

Avslutningsvis kan läraren välja Wikipedia-sidor som stöd för lärandet dels för att hjälpa studenter att komma ihåg de viktigaste fakta för kursen, och dels för att visa att dessa källor inte räcker för att utföra ett vetenskapligt arbete.

Funding

Centrum för Universitetslärarutbildning (Stockholms universitet)

History

Original language

Swedish

Associated Publication

Premat, C. E. (2020). Wikipedia Practices, Quick Facts, and Plagiarism in Higher Education. In E. Ezza, & T. Drid (Eds.), Teaching Academic Writing as a Discipline-Specific Skill in Higher Education (pp. 199-221). Hershey, PA: IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-2265-3.ch009

Audience level

  • Praktiserande lärare
  • Universitetslärare
  • Forskarnivå

Swedish subject headings | Svenska ämnesord

  • Utbildningsvetenskap

Teacher Education Program / Lärarprogram

  • Annat