Stockholm University
Browse
PresentationChristineStorrNU-konferens2022.pdf (6.42 MB)

Kan digitala verktyg öka studenters lärande eller förbättra pedagogiken? Presentation vid NU konferens 2022

Download (6.42 MB)
presentation
posted on 2022-08-18, 14:09 authored by Christine StorrChristine Storr

Presentation vid NU konferensen 2022, baserad på en artikel (scoping review) som är under review just nu, samt projektet som pedagogisk ambassadör 2021. Recepten för undervisning som nämns i presentationen finns tillgängliga via iinek.at/teach. 


Läs mer om pedagogiska ambassadörer på https://www.su.se/ceul/samverkan/pedagogiska-ambassadörer 

History

Original language

 • English

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 220 Juridiska institutionen | Department of Law

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Stockholm University

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC