Örebro Mars 17_Bolander_Laksov.pdf (2.3 MB)

Kvalitet och förändringsarbete i medicin- och vårdprofessionsutbildning - ett forskningsperspektiv

Download (2.3 MB)
presentation
posted on 26.04.2017, 10:11 by Klara Bolander Laksov
Denna presentation hölls för läkarprogrammets lärardag i Mars 2017. I presentationen presenterar jag forskning kring lärande, vilka lärandesituationer i (klinisk) utbildning som bidrar till lärande och hur pedagogiskt utvecklingsarbete kan organiseras i högre utbildning, baserat på egen och andras forskning.

History

Author ORCID

0000-0002-3345-3810

Licence

Exports

Stockholm University

Licence

Exports