KanadaAssiniwi.pdf (664.67 kB)
Download file

Native Studies i Kanada (Québec) med Bernard Assiniwi (1935-2000)

Download (664.67 kB)
presentation
posted on 15.09.2021, 12:51 by Christophe PrematChristophe Premat
Detta är en presentation på svenska av Bernard Assiniwis senaste bok, La saga des Béothuks. Boken gavs ut på franska år 1996 innan den översattes till engelska år 1997. Assiniwis stil är karakteristisk för genren "roman autochtone" som har betydelse i Québec. Assiniwi använder fiktion för att förmedla Beothuks historia som var ett försvunnen folk i Newfoundland i Kanada. Presentationen ger en inblick i fältet native studies och genomfördes i ramen av ett seminarium i romansk litteratur vid Stockholms universitet.

Funding

Nordplus Higher Education ("Enhancing Canadian Studies in the Nordic Countries"), NPHE-2020/10138

History

Original language

Swedish

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

165 Romanska och klassiska institutionen | Department of Romance Studies and Classics