OA_OS_Strategi_SU_Widmark_Mars_2018.pdf (2.2 MB)

Stockholms universitets strategier för öppen vetenskap

Download (2.2 MB)
presentation
posted on 06.04.2018, 10:40 by Wilhelm Widmark
Den här presentationen ger en översikt för Stockholms universitets strategier för öppen vetenskap från 2018. Den har använts för att informera prefekter vid institutioner på Stockholms universitet om hur universitetsbiblioteket arbetar med att nå målet från Forskningspropositionen (2016/17:50), där det föreslås publikationer och data från statligt finansierad forskning ska finnas öppet tillgänglig senast 2026.

Här introduceras universitetets nya forskningsdatapolicy, som blev godkänd i mars 2018. Den syftar till att uppmuntra forskare inom alla akademiska discipliner att dela med sig av data som genereras i forskningsprocessen på ett öppet och säkert sätt.

Presentationen visar hur mycket Stockholms universitets forskare har publicerat sina vetenskapliga artiklar med öppen tillgång under perioden 2012–2017. Bilderna visar också resultatet av en analys av hur mycket det kostat att publicera med öppen tillgång under åren 2016 och 2017.

Slutligen presenteras vilka förlag som universitetsbiblioteket har ingått avtal med både på lokal och nationell nivå. Om målet med öppen tillgång till forskningsinformation ska nås, kommer lärosäten att behöva ta ställning till liknande information för att ta beslut som stödjer de aktiviteter som forskare väljer att engagera sig i.

History

Exports