Akademisk skrivkompetens hos tyskstudenter på grundnivå

2020-05-12T13:18:17Z (GMT) by Christine Becker
Att skriva vetenskapliga texter är en utmaning för många som läser vid ett universitet. Utmaningen är ännu större när man ska författa en vetenskaplig text på ett främmande språk. Därför genomfördes det ett pedagogiskt ambassadörsprojekt på Avdelningen för tyska vars syfte var att utveckla och implementera ett undervisningsmaterial som hjälper studenterna att bli bättre på att skriva vetenskapliga texter på tyska. Denna rapport visar hur vi arbetade med studenternas akademiska skrivkompetens och hur projektet utvärderades. Den ger även utgångspunkter för reflektion över hur lärare kan bidra till att alla studenter klarar av att skriva en vetenskaplig text på ett främmande språk.