TLHE_Rapport_Becker_2020_2.pdf (372.02 kB)

Akademisk skrivkompetens hos tyskstudenter på grundnivå

Download (372.02 kB)
report
posted on 12.05.2020, 13:18 by Christine Becker
Att skriva vetenskapliga texter är en utmaning för många som läser vid ett universitet. Utmaningen är ännu större när man ska författa en vetenskaplig text på ett främmande språk. Därför genomfördes det ett pedagogiskt ambassadörsprojekt på Avdelningen för tyska vars syfte var att utveckla och implementera ett undervisningsmaterial som hjälper studenterna att bli bättre på att skriva vetenskapliga texter på tyska. Denna rapport visar hur vi arbetade med studenternas akademiska skrivkompetens och hur projektet utvärderades. Den ger även utgångspunkter för reflektion över hur lärare kan bidra till att alla studenter klarar av att skriva en vetenskaplig text på ett främmande språk.

History

ISSN

2003-1688

Licence

Exports

Reports on Teaching and Learning in Higher Education | Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning

Categories

Licence

Exports