Stockholm University
Browse
TLHE_Reports_Weurlander o Flodin_Etikprövning 2024_nr_1.pdf (611.98 kB)

Att undersöka och utveckla den egna undervisningen på ett etiskt medvetet sätt: En guide för universitetslärare

Download (611.98 kB)
report
posted on 2024-01-31, 13:10 authored by Maria WeurlanderMaria Weurlander, Veronica Flodin

En guide med råd till universitetslärare som på ett mer systematiskt sätt önskar undersöka och utveckla sin undervisning.

History

Original title

Att undersöka och utveckla den egna undervisningen på ett etiskt medvetet sätt: En guide för universitetslärare

Original language

 • Swedish

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 306 Institutionen för pedagogik och didaktik | Department of Education

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning | Reports on Teaching and Learning in Higher Education

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC