TLHE_Rapporter_Forss_C._2022_4.pdf (479.03 kB)
Download file

Att utforma högskolepedagogisk undervisning för en internationell studentgrupp

Download (479.03 kB)
report
posted on 01.03.2022, 20:17 by Charlotta ForssCharlotta Forss
Denna rapport resonerar kring hur högskolepedagogisk utbildning kan utformas för en internationell studentgrupp. Studien relaterar till högskolepedagogisk forskning och konkretiserar resonemanget i förhållande till en specifik kurs, Introduction to Nordic History 7,5 hp, som författaren utvecklat och undervisat på vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, HT 2018 – HT 2021. Rapporten tillkom som del av CeULs kurs ”Pedagogiskt skrivande”.

History

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

access_level

public

access_condition

http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC