Stockholm University
Browse
TLHE_Rapport_Bolander_Laksov_&_Scheja_2023.pdf (1.6 MB)

Dimensioner av akademiskt lärarskap— pedagogisk skicklighet är mer än undervisningsskicklighet

Download (1.6 MB)
report
posted on 2023-11-05, 17:52 authored by Klara Bolander LaksovKlara Bolander Laksov, Max SchejaMax Scheja

För att tydliggöra innebörden i akademiskt lärarskap genomförde vi tre workshops med erfarna lärare från Stockholms universitets alla institutioner. Workshoparna fokuserade på frågan: vad gör riktigt bra lärare och hur utvecklar man sitt akademiska lärarskap? Dokumentationen från workshoparna analyserades och resulterade i åtta kategorier eller dimensioner av akademiskt lärarskap. De åtta dimensionerna finns presenterade i denna text och relateras till existerande högskolepedagogisk forskning. Vår förhoppning är att texten ska ge en fördjupad förståelse för de olika dimensionerna av akademiskt lärarskap och bidra till en kontinuerlig och systematisk utveckling av det akademiska lärarskapet både för individer, kollegialt och på lärosätesnivå.

History

Original language

  • Swedish

ISSN

2003-1688

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

  • 306 Institutionen för pedagogik och didaktik | Department of Education

access_level

  • public

access_condition

  • PUBLIC