TLHE_Rapport_Nilsson_2017_5.pdf (411.65 kB)

Mobilt lärande som pedagogisk resurs i campusförlagd lärarutbildning

Download (411.65 kB)
report
posted on 22.05.2019, 07:27 by Tore Nilsson

Projektet syftade till att undersöka och utveckla former för mobilt lärande med särskilt fokus på kurser i språkdidaktik inom Grundlärarprogrammets inriktningar mot F-3 och 4-6, samt Ämneslärarprogrammets språkliga inriktningar (inklusive motsvarande språkdidaktiska kurser inom KPU). Professionsutbildningar i allmänhet och lärarutbildningar i synnerhet ska inte enbart förmedla teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter inom vissa områden; de ska även förbereda för ett inträde i en specifik och mycket komplex yrkesroll, att lära sig tänka som lärare och att gradvis identifiera sig som lärare. Denna daning av en begynnande yrkesidentitet utgör professionsutbildningarnas stora utmaning och går bortom det som i lite svepande ordalag brukar beskrivas som att överbrygga teori och praktik.

Funding

Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

History

Original language

Swedish

ISSN

2003-1688

Licence

Exports