Stockholm University
Browse
SWE_RTL-Report_Short_Version_JSR_spreads.pdf (8.61 MB)

Rapid Transition Lab: Att ställa om mot hälsosamma, hållbara och rättvisa livsmedelssystem i kristider

Download (8.61 MB)
report
posted on 2022-10-07, 06:53 authored by My SellbergMy Sellberg, Jenny Norrby, Aleksander Nowak, Linnéa Rönnquist, Per Olsson, Garry Peterson, Alexander Alvsilver

Matens väsentliga betydelse för mänsklig välfärd i kombination med hur mat för närvarande är en källa till många sociala och miljömässiga problem gör att flera av de bredare hållbarhetsutmaningarna kan hanteras genom grundläggande förändringar av produktion, distribution och konsumtion av mat. Sådana förändringar är centrala för så kallade transformationer av livsmedelssystem. Transformation kräver betydande förändringar i flera dimensioner av samhället. Historien visar oss att kriser kan öppna upp för transformation. Det här projektet syftar till att lära av covid-19-krisen och stödja kapacitet för att transformera svenska livsmedelssystem för att främja hälsa, rättvisa, hållbarhet och motståndskraft hos människor och planeten. Vi gjorde detta genom ett “Rapid Transition Lab”. Genom en samskapande process med offentliga, privata och ideella livsmedelsaktörer, identifierade labbet risker och möjligheter i de svenska livsmedelssystemen som uppkom på grund av Covid-19-pandemin. När kriget i Ukraina startade utökades det initiala fokuset på pandemin till att omfatta flera kriser. Labbet har utvecklat förståelse och formulerat strategiska möjligheter för svenska livsmedelsaktörer att engagera sig i en snabb omställning, samtidigt som de navigerar igenom flera kriser.

Funding

Vinnova 2021-01205

History

Associated Publication

Sellberg, My; Norrby, Jenny; Nowak, Aleksander; Rönnquist, Linnéa; Olsson, Per; Peterson, Garry; et al. (2022): Rapid Transition Lab: Navigating transformations in times of crises towards healthy, sustainable and just Swedish and planetary food systems. Stockholm University. Report. https://doi.org/10.17045/sthlmuni.21275946.v1

Affiliation (institution of first SU-affiliated author)

 • 481 Stockholms Resilienscentrum | Stockholm Resilience Centre

access_level

 • public

access_condition

 • PUBLIC

Usage metrics

  Stockholm University

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC